free_stuff

Verktyg för gitarrister

Några bra och gratis verktyg för gitarrister, i PDF-format – fria att ladda ner till din dator eller telefon

Här hittar du en del grundläggande nyttigheter, som hjälper dig igång eller vidare med gitarrspelet. Lättanvända pedagogiska PDF:er – med ambitionen att täcka in typiskt vanliga basfakta som du ofta behöver kunna plocka fram, när du sitter där med gitarren och ska få något gjort.
Ackordtabell och kvintcirkel. Namn på alla toner på gitarren. En översikt över vanliga notvärden.

Mer material kommer vartefter!

C-durskala och A-mollskala på gitarr

Vill du börja spela solo på gitarr? Då behöver du lära dig de vanligaste skalorna på gitarr.
Börja med de här: C-durskala och A-mollskala. De innehåller samma toner – de är parallelltonarter!

Du kan även börja med att lära dig “penta-skalorna”, som är förenklade versioner av dur- och mollskalorna. Väldigt vanliga inom rock, pop, R’n’B med mera, och lättare att få till enkla solon med.

Tänk inte att du måste lära dig hela skalan över hela halsen på en gång! Börja istället vid tonen A på femte bandet, och spela de skaltoner du når på alla strängarna utan att flytta vänsterhanden i sidled. (Undantaget tonen B på tredje strängen, där pekfingret tillfälligt får hoppa ner till fjärde bandet.) Det kallas att spela i en “Box”. Då har du lärt dig den vanligaste A-mollboxen.

Fortsätt sedan med att öva in en bra C-durbox: Starta med långfingret på sjätte strängens åttonde band, och spela de skaltoner du når utan att flytta vänsterhanden. Hela vägen till tonen C på första strängens åttonde band.

När du kan de två vanliga “boxarna” kan du börja hitta på övningar för att röra dig i sidled mellan boxarna, så att du binder ihop dem. Då hittar du snart över nästan halva gitarrhalsen!

Ladda ner (PDF, 0,4MB)
Durskala och mollskala på gitarr

Ackordtabell för gitarr

En PDF-fil med en ackordtabell över de vanligaste gitarrackorden, och lite info om hur man läser en ackordtabell. Ladda ner, skriv ut och använd!

Ladda ner (PDF, 2.42MB)

Ackordtabell

Intro-fakta för nybörjare på gitarr

Här hittar du tre saker som är bra att veta för dig som är nybörjare på gitarr:

  • En översikt över gitarrens delar. Här visas en nylonsträngad akustisk gitarr, som är den vanligaste nybörjargitarren.
  • Strängarnas namn och nummer. Det här behöver du veta för att kunna stämma din gitarr.
  • Siffror för vänsterhandens fingrar. De här siffrorna hittar du i ackordtabeller, och hjälper dig sätta rätt finger på rätt sträng.

Ladda ner (PDF, 146kB)

fakta för nybörjare på gitarr

Kvintcirkeln

Kvintcirkeln visar hur ackord är släkt med varandra i det som kallas tonarter. Du använder den när du ska skriva låtar och behöver hitta ackord som låter bra tillsammans. Eller när du ska kompa en låt med tre ackord och undrar vilka du ska ta. Eller när du vill byta tonart på en låt för att den ska bli lättare att sjunga eller spela.

Ladda ner (PDF, 178KB)
Kvintcirkeln

Alla tonerna på gitarren

Här ser du vad alla tonerna på gitarren heter, över hela greppbrädan. Du hittar även förklaringar på saker som är bra att förstå sig på: Stamtoner, höjningstecken, sänkningstecken.

Ladda ner (PDF, 1,00MB)
Alla tonerna på gitarren

Notvärden

En översikt över de vanligaste notvärden och paustecken du kan stöta på, i noter eller i tabulatur.

Ladda ner (PDF, 163kB)
Notvärden