Man som spelar gitarr

Konsult, utvecklare och fortbildare för verksamhet inom musik, kultur och ungdom!

Med mer än tjugofem års yrkeserfarenhet i ryggen kan jag även vara en resurs för din organisation, personalgrupp, förening eller liknande.
Målgrupper kan vara pedagoger, fritidsledare, kommunala chefer och tjänstemän, kulturadministratörer, politiker och andra.

Konsult och verksamhetsutvecklare:

Ska ni starta upp en ny verksamhet, få ny inriktning och bättre kvalitet på en befintlig, eller kanske påbörja ett projekt? Vill ni bygga upp någon ny lokal institution som inte riktigt faller inom de befintliga strukturerna?
Jag kanske kan hjälpa er.

Ett exempel – förstudien “Mötesplats Brandstationen”

Hösten 2012 arbetade jag på uppdrag av Studiefrämjandet i Stockholm, med hjälp av projektpengar från Stockholms Stad, med att ta fram en förstudie. Den förstudien kan du ladda ner här (PDF, 60 sidor).
Syftet med projektet var att ta fram ett konkret förslag till Stockholms Stad på hur en nedlagd brandstation skulle kunna omvandlas till en bred och kvalitativ kultur- och fritidsverksamhet för alla åldrar. I förstudien beskriver jag politiska förutsättningar, verksamhetsinriktning, lokalombyggnad, organisation och ekonomi.

Fortbildare inom musik, kultur och ungdom:

Är ni en personalgrupp inom kultur, fritid eller folkbildning? Vill ni bättra på er kompetens och få nya tankar kring er verksamhet?
Några förslag på intressanta ämnen:

Musikverksamhet på fritidsgård:
Varför, hur och för vem? Vad gör de i vår replokal, och vad gör vi med dem?

Nybörjarmetodik för rockgruppsledare:
För dig som vill ha bättre verktyg för att kunna ge alla chansen att spela.

Musikhus för alla:
Kurser och öppen verksamhet. Replokaler och evenemang. Fritidsledare, musikpedagoger och kulturproducenter. Hur organiserar man en bred musikverksamhet som möter många olika ungdomars behov idag?

Meriter i sammanfattning 1990-2009:

(Sedan hösten 2009 jobbar jag på heltid med WAY TO PLAY)

  • Byggt upp pedagogisk musikverksamhet på fritidsgårdar inom Stockholms Stad, främst i Årsta och söderort.
  • Utvecklat Studiefrämjandets musikhus i Nacka och startat musikkursverksamhet med ungdomsinriktning.
  • Startat lokala Hiphop-verksamheter i Årsta, Orminge, Fisksätra, Jordbro, Brandbergen, Huddinge m.fl.
  • Bedrivit musikverksamhet på fritidsgårdar i Nacka och Värmdö i samarbete med berörda kommuner.
  • Varit regional samordnare av Studiefrämjandets musikverksamheter i Stockholms län.
  • Chef för kommunala musik- och ungdomskulturhuset “HUSET” samt Ungdomschef i centrala Huddinge kommun.
  • Anordnat interna och externa fortbildningsdagar för kolleger, personal, brukare m.fl.