C-durskala och A-mollskala på gitarr

Vill du börja spela solo på gitarr? Då behöver du lära dig de vanligaste skalorna på gitarr.
Börja med de här: C-durskala och A-mollskala. De innehåller samma toner – de är parallelltonarter!

Du kan även börja med att lära dig ”penta-skalorna”, som är förenklade versioner av dur- och mollskalorna. Väldigt vanliga inom rock, pop, R’n’B med mera, och lättare att få till enkla solon med.

Tänk inte att du måste lära dig hela skalan över hela halsen på en gång! Börja istället vid tonen A på femte bandet, och spela de skaltoner du når på alla strängarna utan att flytta vänsterhanden i sidled. (Undantaget tonen B på tredje strängen, där pekfingret tillfälligt får hoppa ner till fjärde bandet.) Det kallas att spela i en ”Box”. Då har du lärt dig den vanligaste A-mollboxen.

Fortsätt sedan med att öva in en bra C-durbox: Starta med långfingret på sjätte strängens åttonde band, och spela de skaltoner du når utan att flytta vänsterhanden. Hela vägen till tonen C på första strängens åttonde band.

När du kan de två vanliga ”boxarna” kan du börja hitta på övningar för att röra dig i sidled mellan boxarna, så att du binder ihop dem. Då hittar du snart över nästan halva gitarrhalsen!

Ladda ner (PDF, 0,4MB)
Durskala och mollskala på gitarr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top